Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή

Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή»

Το πρόγραμμα επιδοτεί την αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, δηλαδή συσκευών που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος, παρέχοντας επιδοτήσεις από 30% έως 50% για την αγορά καινούριων.

Μάθε περισσότερα εδώ.

Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» επιχορηγεί νοικοκυριά με στόχο την:

Aντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων οικιακών συσκευών, με νέες, φιλικότερες προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικότερες.

Ανακύκλωση παλαιών συσκευών με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και των εκπομπών του CO2.

Κατηγορίες Συσκευών

Σου παρουσιάζουμε όλες τις κατηγορίες συσκευών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα!

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΨΥΓΕΙΑ

ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ