Τα οικονομικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia για το σπίτι, καλύπτουν την ανάγκη σας για φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια προσφέροντας πραγματικά ανταγωνιστικές χρεώσεις και ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης.

Εξασφαλίστε σήμερα οικονομία στο ρεύμα επιλέγοντας ένα από τα προϊόντα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε αναλυτικά για τις τιμές και τα χαρακτηριστικά τους.

Protergia Επαγγελματικό 1

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το Protergia Επαγγελματικό 1 και το Protergia Επαγγελματικό 1Β απευθύνονται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA, και προσφέρουν:

 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Επιβράβευση συνεπών πελατών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31/08/2019, για 12μηνη σύμβαση. Έκπτωση σε σχέση με το βασικό τιμοκατάλογο του βασικού προμηθευτή. Χρέωση παγίου για το Protergia Επαγγελματικό 1 για όλους τους τύπους παροχής 5€/μήνα. Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

15% επιπλέον έκπτωση στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις για τους πελάτες που παρουσιάζουν συνέπεια στην εξόφληση του λογαριασμού τους

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις:

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτησή σας πατώντας πάνω στο εικονίδιο, και μεταβείτε στη φόρμα αίτησης ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Επίσης θα χρειαστείτε ένα αποδεικτικό ταυτοποίησης (πχ: Αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια είμαστε στη διάθεσή σας είτε τηλεφωνικώς στο 2106100334 είτε μέσω email.

Protergia Επαγγελματικό 2

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Το Protergia Επαγγελματικό 2 και το Protergia Επαγγελματικό 2Β απευθύνονται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με συμφωνημένη ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA. Το Protergia Επαγγελματικό 2 προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Επιβράβευση συνεπών πελατών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31/08/2019, για 12μηνη σύμβαση.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις:

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτησή σας πατώντας πάνω στο εικονίδιο, και μεταβείτε στη φόρμα αίτησης ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Επίσης θα χρειαστείτε ένα αποδεικτικό ταυτοποίησης (πχ: Αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια είμαστε στη διάθεσή σας είτε τηλεφωνικώς στο 2106100334 είτε μέσω email.

Protergia Επαγγελματικό 3

Επιχειρήσεις με Ημερήσια & Νυχτερινή Κατανάλωση

Το Protergia Επαγγελματικό 3 και το Protergia Επαγγελματικό 3Β απευθύνονται σε επαγγελματικούς πελάτες χαμηλής τάσης που έχουν διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας, και προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Επιβράβευση συνεπών πελατών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

 

Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31/08/2019, για 12μηνη σύμβαση. Χρέωση παγίου για το Protergia Επαγγελματικό 3 για όλους τους τύπους παροχής 5€/μήνα.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

15% επιπλέον έκπτωση στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις για τους πελάτες που παρουσιάζουν συνέπεια στην εξόφληση του λογαριασμού τους

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις:

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτησή σας πατώντας πάνω στο εικονίδιο, και μεταβείτε στη φόρμα αίτησης ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Επίσης θα χρειαστείτε ένα αποδεικτικό ταυτοποίησης (πχ: Αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια είμαστε στη διάθεσή σας είτε τηλεφωνικώς στο 2106100334 είτε μέσω email.

Protergia Επαγγελματικό Fixed

Νέο Protergia Επαγγελματικό 1 Fixed

 

 • 31% έκπτωση εμπροθέσμων στις χρεώσεις ενέργειας
 • Πάγιο 9€/μήνα («με +4€/μήνα vs της βασικής προωθητικής κλειδώνεις την τιμή για 12 μήνες»)
 • Χωρίς ρήτρα μεταβολής τιμής
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • 12μηνη δέσμευση, με penalty πρόωρης αποχώρησης

 

 

Νέο Protergia Επαγγελματικό 2 Fixed

 

 • 10% έκπτωση εμπροθέσμων στις χρεώσεις ενέργειας
 • Χωρίς Χρέωση Ισχύος για 1 χρόνο
 • Χωρίς Πάγιο
 • Χωρίς ρήτρα μεταβολής τιμής
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • 12μηνη δέσμευση, με penalty πρόωρης αποχώρησης

 

Νέο Protergia Επαγγελματικό 3 Fixed

 

 • 15% έκπτωση εμπροθέσμων σε όλο το Ανταγωνιστικό
 • Πάγιο 0,53€/μήνα
 • Χωρίς ρήτρα μεταβολής τιμής
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • 12μηνη δέσμευση, με penalty πρόωρης αποχώρησης

 

Οι Συμβάσεις συνοδεύονται από δέσμευση παραμονής 12 μηνών

Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύμβαση πριν από τη συμπλήρωση των 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησης
του μετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη από την Protergia, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται, ανάλογα με το χρονικό διάστημα εκπροσώπησης του
μετρητή της Εγκατάστασής του, με το ποσοστό του παραπάνω Πίνακα επί του ποσού της διαφοράς, εφόσον θετική, μεταξύ του συνόλου των
επιμέρους Χρεώσεων Προμήθειας, που θα του είχαν επιβληθεί βάσει του αντίστοιχα εκάστοτε ισχύοντος δημοσιευμένου τιμολογίου Protergia
(συμπεριλαμβανομένης τυχόν παρασχεθείσας έκπτωσης για εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών), και εκείνων που του επιβλήθηκαν λόγω
της συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια.

Διευκρινήσεις

Οι Προωθητικές ισχύουν από 01/07/2019 έως και 31/08/2019
✓ Για όσους πελάτες δεν εξοφλούν με πάγια εντολή, παρέχεται:
❑ & 30% έκπτωση στην εγγύηση για εμπρόθεσμη καταβολή
❑ & σταδιακή επιστροφή της καταβληθείσας εγγύησης στην περίπτωση που παρουσιάζουν συνέπεια στην εξόφληση των
λογαριασμών τους
Συγκεκριμένα, ο πρώτος λογαριασμός ρεύματος που εκδίδεται, περιλαμβάνει το ποσό της εγγύησης με την έκπτωση του 30% της εμπρόθεσμης καταβολής. Σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού, το ποσό της έκπτωσης, μαζί με τυχόν άλλο ανεξόφλητο υπόλοιπο, προστίθεται στον αμέσως επόμενο
λογαριασμό ρεύματος που θα εκδοθεί. Στους πελάτες που δεν έχουν πάνω από ένα (1) εκπρόθεσμα πληρωμένο λογαριασμό κατά τη διάρκεια έκδοσης και πληρωμής έξι
(6) συνεχόμενων λογαριασμών ρεύματος, θα επιστρέφεται ποσό ίσο με 10% της καταβληθείσας εγγύησης, μέσω πίστωσης στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που
εκδίδεται και μέχρι τον μηδενισμό της εγγύησης στην περίπτωση που συμπληρωθούν 10 ως άνω εξάμηνα

✓ Η παροχή έκπτωσης εμπροθέσμων θα παρέχεται αναλογικά αλλά διακριτά στον αντίστοιχο εκκαθαριστικό λογαριασμό που λαμβάνει ο πελάτης
✓ Ισχύει πως προϋπόθεση για να λαμβάνει ο πελάτης έκπτωση εμπροθέσμων, είναι να εξοφλεί εμπρόθεσμα κάθε μηνιαίο λογαριασμό του μέχρι την έκδοση κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτησή σας πατώντας πάνω στο εικονίδιο, και μεταβείτε στη φόρμα αίτησης ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Επίσης θα χρειαστείτε ένα αποδεικτικό ταυτοποίησης (πχ: Αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια είμαστε στη διάθεσή σας είτε τηλεφωνικώς στο 2106100334 είτε μέσω email.